Rekrutacja

Od 01 marca 2024r. do 31 marca 2024r. odbywa się podstawowy nabór do naszego żłobka.

Aby wziąć udział w procesie rekrutacyjnym w naszym Żłobku należy pobrać, wydrukować i podpisać poniższe dokumenty i złożyć w Gminnym Żłobku w Zdziechowie, 62-200 Zdziechowa 136, tel. 510 927 203

Opłata za pobyt dziecka w żłobku wynosi 750 zł miesięcznie.

Rodzice mogą starać się o dofinansowanie pobytu dziecka w żłobku w wysokości 400 zł wynikające z ustawy o rodzinnym kapitale opiekuńczym.

Poza naborem podstawowym karty zgłoszeniowe wydawane są i przyjmowane przez cały rok i w miarę posiadanych wolnych miejsc przyjmowane są kolejne dzieci.